Stavanger Astronomiske Forening

INNHOLD

GAMMELT

LENKER

Besøk Vitensenteret!

Asteroidene

OBSERVATORIET

[Foreningens observatorium på Byhaugen]
Observatoriet på Byhaugen.

Stavanger Astronomiske Forening fikk i 1977 tillatelse av Stavanger Kommune til å bygge et fast observatorium i forbindelse med Byhaugkaféen. Denne ble oppført på dugnad av foreningens medlemmer, og huser i dag et 14-tommers Shmitt Cassagrain teleskop fast montert på en ekvatoriell montering med motordrift. Teleskopet brukes både til visuell observasjon og til fotografering.

Vi har laget en "piggyback" montering og motvekt til teleskopet. Da kan vi montere kamera som følger teleskopet, og dermed stjernehimmelen.

Vi har bygde om observatoriet i 2008. Det viste seg at skinnen for skyvetaket ikke var solid nok, så vi har skiftet ut skinnen og hjulene med en mere solid type. Samtidig har vi bygd om taket sånn at hele taket skyves nordover, dermed får vi med oss himmelen mot syd.

observatoriet med taket åpent
Obsrvatoriet med taket åpent

VÅRE TELESKOPER

HENRIETTA


Henrietta inne i observatoriet

Teleskopet, en Meade LX200 ble anskaffet i 2007, det kostet 80000.-, vi fikk 50000.- fra et legat, og resten samlet vi inn blant våre medlemmer. Det har en ekvatorial montering med motordrift, setter vi det på et objekt på himmelen, så vil teleskopet følge det. Det har et tablå med knapper som det styres med. Teleskopet har også goto, det er 30000 objekter vi kan velge mellom, så går teleskopet til det objektet. Det blir ofte treff, men det betinger at du har gjort godt arbeide med oppstarts-prosedyren. Det har innebygget en GPS også, i tilfelle vi tar det med oss et annet sted, så finner det selv ut hvor det er, så slipper vi å endre oppsettet manuelt. Vi må dog justere ekvatorialmonteringen selv, det er ikke noen liten oppgave. Når teleskopet står på en fast plass, trengs det normalt ikke justering av monteringen. Dessuten er teleskopet tungt! Vi måtte bruke tre amatørastronomer for å løfte det opp på sokkelen. Det ser derfor ut som om det blir stående i observatoriet, men det kan tenkes at vi tar det med oss et sted ved en spesiell anledning, vi har en trefot som passer til teleskopet.

Brennvidde 3556 mm

ANNIE

Vårt 18-tommers Dobson-teleskop


Kikkerten er i hus

Terje i aksjon

Foreningens dobsonteleskop, som vi anskaffet i 1997, er et instrument vi er meget stolte av. Med et speil med diameter på 18 tommer er dette et av de største amatørteleskopene i Norge.

Et dobsonteleskop er laget helt og holdent for visuell observasjon av himmelen, stargazing som det så fint heter på engelsk. Kikkerten fungerer meget godt selv på Byhaugen, der vi er tildels sterkt plaget av lyset fra Stavanger. Planeter, dobbeltstjerner, kulehoper, planetariske tåker, galakser og supernovarester har alle blitt observert med svært godt resultat.

Siden kikkerten er portabel, og vi har ved flere anledninger søkt ut av byen for å finne mørkere nattehimmel, med et fantastisk resultat.

Begge kikkertene gir et tilbud til Stavangerregionens innbyggere til å oppdage den fantastiske variasjonen som himmelen over oss byr på.


Terje tar av seg gjester


Demonstrasjon på plenen

Brennvidde 2100 mm

SEKSTOMMEREN

Sekstoms refraktor på trefot med hjemmelaget alt-az montering. Teleskopet har litt fargefeil, men det er ikke fremtredende ved lave forstørrelser, så vi har planlagt å bruke det til større objekter som kometer o.l. Det har vært i foreningen i mange år, piggyback montert på titommeren til den ble skiftet ut. Vi tenkte på å piggybackmontere den på Henrietta, men fant ut at det ble for tungt. Sekstommeren ble så liggende på lager til den fikk trefot sommeren 2011.

Huskeliste sekstommer


Solobservasjon med sekstommeren. Terje og svigerdatteren hans.

OKULARER

Okular F Annie Henrietta
  mm mag felt mag felt
Pentax 40 53 1.2° 89 44'
Williams 28 75 1.1° 127 39'
Pentax XL 21 100 39' 169 23'
Pentax XL 14 150 26' 254 15'
Pentax XL 11 200 20' 339 12'
Pentax XL 7 300 13' 508 8'
Pentax XL 5 404 10' 684 6'