Stavanger Astronomiske Forening
Stiftet 7 oktober 1969

INNHOLD

GAMMELT

LENKER

Besøk Vitensenteret!

Asteroidene

Velkommen

Stavanger Astronomiske Forening ble stiftet 7. oktober 1969, og er med dette en av landets eldste astronomiforeninger. Foreningen holder til på Byhaugkafèen i Stavanger, hvor vi møtes hver onsdag kl. 19.30.

Foreningen er åpen for alle, og det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å bli medlem. På onsdagskveldene møtes vi for å diskutere, få svar på spørsmål, og for å låne bøker og tidsskrifter fra foreningens bibliotek. Det er salg av kaker, kaffe og brus. Disse kveldene blir også brukt til observasjonskvelder i foreningens observatorium hvis det er klart vær.

Medlemskontingenten pr. år kr 350,-.
For skoleelever og pensjonister kr 175,-.

E-post: saf-styret@bsd-amundsen.ux.uis.no

Postadresse:
Stavanger astronomiske forening
Postboks 453
4001 Stavanger

Organisasjonsnummer: 985 569 274

Styret for 2022 - 2023

VERV NAVN E-POST TLF.PRIV.+JOBB
Formann Bjarte Vikane bjartevikane @ hotmail . com 41238584
Nestformann Hans Levi Alnes hlalnes @ online.no 48113191
Sekretær Tor Anton Haarr torant-h @ online . no 51481023 + 41551282
Kasserer Thorbjørn Løvik tlovik @ broadpark . no 97196895 + 51881296
Undervisnings-
leder
Svein Imsland svein . imsland @ lyse . net 51541338 + 91812333
Styremedlem Terje Holte
terje . holte @ lyse . net
Hjemmeside
97981478
Observasjonsleder Leif Magne Svendsen lm-svendsen @ lyse . net 97941815
Styremedlem Per A. Amundsen pa @ bsda . ux . uis . no
Hjemmeside
51871236 + 48124405 + 51831877
Styremedlem Anne Raffn anne.raffn @ outlook . com
Styremadlem Sabrina Pischel sabrina.pischel @ runbox . com
Styremedlem Inger Nåden Eike inger.naden @ gmail . com

Årsmøte 2023

Det er ikke avholdt undervisning i 2022

Årsmøte 2022