Fysikermøtet 2021

21. - 24. juni 2021, Universitetet i Stavanger

Påmelding via Indico

Kontakt arrangørene: via e-post

Bilder: Peat Bakke / European Southern Observatory / NASA / MaxPixel / Pixabay / NASA / Scott Robinson

Om Fysikermøtet 2021

"Fysikermøtet" er et toårlig møte med norske fysikere i akademia, industri, skoler og forskning. Denne gangen finner det sted ved Universitetet i Stavanger mellom 21. og 24. juni 2021.

Programmet består av plenumpresentasjoner angående det siste innen fysikk i Norge, parallelle økter for de ulike gruppene i samfunnet, samt et dedikert populærvitenskapelig opplegg om energi. Siden mange av medlemmene våre har en internasjonal bakgrunn, alle foredrag blir holdt på engelsk.

For å sende inn en presentasjon som en parallelle foredrag, vennligst kontakt innkallerne til den Faggruppene, hvis navn er oppført i programdelen nedenfor.

Møtet vil omfatte et sosialt program med kaffepauser, lunsjer og en middagsbankett med omvisning i de botaniske hagene på Flor & Fjære.

Programmet inkluderer også de tradisjonelle årsmøtene og prisutdelingen for Martin Landres-prisen for beste MSc-avhandling, posterprisen (pris for beste poster), og utdanningsprisen.

Om Norsk Fysisk Selskap

Norsk Fysisk Selskap (NFS) ble offisielt grunnlagt i 1953, med formål å fremme forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens områder. Selskapet hadde sitt utspring i Fysikkforeningen ved Universitetet i Oslo, som ble opprettet allerede i 1939. I dag har NFS rundt 1000 medlemmer. NFS er en medlemsorganisasjon i European Physical Society.

Selskapet har åtte faggrupper: Subatomær fysikk og astrofysikk, Kondenserte faser, med atomfysikk, Biofysikk, Optikk, Akustikk, Rom-, plasma- og klimafysikk, Industri- og energifysikk, og Undervisning og formidling (Norsk Fysikklærerforening). Siktemålet med gruppene er å styrke kontakten mellom medlemmer med samme interessefelt. Les mer om faggruppene.

I tillegg til faggruppene, har NFS opprettet nettverkene Nettverk for kvinner i fysikk og Nettverk for fysikkhistorie og filosofi.

Vitenskapelig program

Akustikk
Fysisk akustikk, med vekt på hydroakustikk, industriell og medisinsk ultralyd, ikke-lineær akustikk og generell lydutbredelse, med anvendelser innen teknologi, medisin og fiskeri.
Innkaller: Lars Hoff (Universitetet i Sørøst-Norge), Erlend Viggen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Biofysikk
Tverrfaglig vitenskapsgren, der metoder og teorier fra fysikk brukes til å studere biologiske systemer. Den spenner over alle nivåer av biologisk organisering fra molekylær skala til hele organismer og økosystemer.
Innkaller: Catharina Davies (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Pawel Sikorski (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Kristian Ytre-Hauge (Universitetet i Bergen)
Kondenserte fasers fysikk og atomfysikk

Kondensert materiens fysikk er forskningsfelt som spenner over mange forskjellige spesialiseringer av moderne fysikk blant dem kjemisk og polymer fysikk, tynne filmer, dynamikk og statistisk fysikk, halvlederfysikk, krystallinske faste stoffer og deres mikrostruktur, magnetisme, metall- og materialfysikk, overflatevitenskap, lavtemperaturfysikk samt vakuumvitenskap og teknologi.

Atomfysikk studerer grunnleggende interaksjoner mellom elektroner, lasere, atomer og molekyler. Disse inkluderer elektroneksitasjon og ionisering, høyoppløselig laserfotoionisering, produksjon og studier av laserkjølte og fangede atomer.

Innkaller: Hicham Agueny (Universitetet i Bergen), Ingvild Julie Thue Jensen (SINTEF)
Industri- og energifysikk
Petroleumsfysikkforskning forbedrer den fysiske karakteriseringen av olje- og gassreservoarer for å øke forståelsen av transportmekanismer for olje, gass og vann i porøse bergarter for å bidra til forbedrede metoder for utvinning av olje.
Innkaller: Erik Stensrud Marstein (IFE), Jon Samseth (SINTEF), Erik Skjetne (Equinor)
Optikk
Optisk fysikk studerer samspillet mellom lys og atomer, molekyler og halvledersystemer i forskjellige sammenhenger. Dette feltet omfatter ulike forskningstemaer blant dem kvantegasser, kvanteinformasjon, teoretisk og beregningsmessig optisk fysikk, eksperimentell og teoretisk halvleder kvanteoptikk, og ultrasnelle lasere, med innvirkning på teorien og anvendelsene av høyharmonisk generasjon, laserkjøling og fangst, kvante kontroll, og mye mer.
Innkaller: Astrid Asknes (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Børge Hamre (Universitetet i Bergen), Åsmund Sudbø (Universitetet i Oslo)
Rom-, plasma- og klimafysikk

Klimafysikk er en tverrfaglig tilnærming til naturvitenskapelig klimaforskning med forbindelser til meteorologi, oseanografi, geologi, geofysikk, biologi og matematikk.

Romfysikkforskning i Norge adresserer jordens øvre atmosfære, ionosfæren og magnetosfæren og relatert plasmafysikk; små objekter i solsystemet, mesosfærisk og kosmisk støv og støvete plasmafenomener.

Innkaller: Wojciech J. Miloch (Universitetet i Oslo), Kjartan Jh Olafsson (Universitetet i Bergen), Audun Theodorsen (Norges arktiske Universitet)
Subatomær fysikk og astrofysikk

Subatomær og partikkelfysikk studerer de mikroskopiske bestanddelene av materie og kraftbæring. Sterke samarbeid eksisterer med European Center for Nuclear Research (CERN) og annen stor institusjonell forskningsinfrastruktur.

Astrofysikk utforsker universets fortid, nåtid og fremtid ved å bruke forskjellige observasjonsmetoder fra optiske teleskoper til gravitasjonsbølgebokobservatorier.

Innkaller: Håvard Helstrup (Høgskulen på Vestlandet), Are Raklev (Universitetet i Oslo), Hans Arnold Winther (Universitetet i Oslo)

Tidsplan

Outreach program

Vitenskap av Energi

Utvalgte presentasjoner er tilgjengelige via YouTube-kanalen av Institutt for Matematikk og Fysikk ved Universitetet i Stavanger.

 • Vitenskap av Energi

  Prof. Richard Muller
  University of California, Berkeley
  author of Energy for future presidents

 • Vannkraft

  Assoc. Prof. Pål-Tore Storli,
  Vannkraftlaboratoriet,
  NTNU

 • Fisjon

  Assoc. Prof. Alexander Rothkopf,
  Institute for Mathematics and Physics
  University of Stavanger

 • Olje

  Prof. Aksel Hiorth,
  Institutt for energiressurser,
  Universitet i Stavanger

 • Fusjon

  Prof. Dr. Thomas Klinger,
  Wendelstein 7-X project leader,
  Max-Planck-Institute for Plasma Physics

 • Hydrogen

  Assoc. Prof. Olena Zavorotynska
  Institutt for matematikk og fysikk,
  Universitet i Stavanger

 • Batterier

  Dr. Fride Vullum-Bruer,
  Senior Research Scientist
  SINTEF Energy

 • Solenergi

  Tine Uberg Nærland, PhD
  Research Scientist
  Insitute for Energy Technology

 • Vindkraft

  Prof. Trond Kvamsdal,
  Department of Mathematical Sciences
  NTNU

Bilder: Mercy / Erik Christensen / IAEA / Oak Ridge National Laboratory / NASA
Hosted by:
Arrangørene:
 • Sigbjørn Hervik (Universitetet i Stavanger)
 • Alexander Rothkopf (Universitetet i Stavanger)
 • Anders Tranberg (Universitetet i Stavanger)
 • Per Amundsen (Vitenskapsakademiet i Stavanger)