Hvis du ser det første av de to symbolene under så betyr det at du skal gå ned trappa eller ta heisen ned her. Klikk på symbolet for å gå til etasjen du skal til. Det andre symbolet betyr at du skal opp en trapp eller heis og fungerer tilsvarende. Hvis kartet er zoomet ut kan symbolene på kartet være mye mindre enn dem som er vist under.

Merk at det foreløpig er lagt inn data bare for Kjølv Egelands hus og Arne Rettedals hus. Data for de andre husene vil bli lagt inn etter hvert.

Hvis du finner feil i kartet eller har andre spørsmål så kan du sende epost til Erlend Tøssebro (erlend.tossebro at uis.no).