Per Amund Amundsen

Professor i fysikk, dr. philos.
Institutt for matematikk og naturvitenskap
Rom E-523, Kjølv Egelands hus
Tlf: (51 8)3 18 77
E-post: per.a.amundsen@uis.no


FYS 500 Classical Mechanics, fall 2018


Noen fysikklenker


Seminar i Naturvitenskap, UiS


Stavanger astronomiske forening


Publikasjonsliste (PDF-format)


NetBSD home page