Stavanger Astronomiske Forening

INNHOLD

GAMMELT

LENKER

Besøk Vitensenteret!

STAVANGER ASTRONOMISKE FORENING

GENERALFORSAMLING AVHOLDES ONSDAG
22. JANUAR 2003 KL. 19:30 PÅ BYHAUGEN

SAKSLISTE:

 1. Velkommen
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsberetninger
  Formanns, kasserers, observasjonsleders og undervisningsleders beretning
 4. Valg av styre
 5. Styrets forslag: Formann: Terje Holte (gj.v)
    Nestformann: Arild Saasen (gj.v)
    Sekretær: Eric Jensen (gj.v)
    Kasserer: Thorbjørn Løvik (gj.v)
    Undervisn.leder: Svein Imsland (gj.v)
    Obs. leder: Per A. Amundsen (gj.v)
    Styremedlem: Leif Magne Svendsen (gj.v)
    Styremedlem: Hans L. Alnes (ny)
    1. Varamann + web-ansvar: Hilde Birch (gj.v)
    2. Varamann: Tom Todnem (gj.v)
 6. Valg av revisor:
  Styrets forslag: Stein Gulbrandsen (gj.v)
 7. Kontigent:
  Styret anbefaler at kontigenten for år 2004 blir den samme som i 2003.
 8. Innkomne forslag
  Forslaget må være styret i hende innen 20.01

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de som var medlemmer i 2002 og de som har betalt kontingent for 2003 innen generalforsamlingen starter.

Foreningens bankkontonummer er : 3230 23 60072

Årets kontingenter er:
Fullt medlemsskap (Senior): kr 160,-
Skoleelever (Junior) og pensjonister: kr 100,-

HILSEN
STYRET


Vev-ansvarlig: Hilde Birch
Sist endret: 15. januar 2003.