Stavanger Astronomiske Forening

INNHOLD

GAMMELT

LENKER

Besøk Vitensenteret!

Nyheter fra NAS - Asteroiden 2000 UG11

From: Bjorn H. Granslo
To: nas-mailingliste@astro.uio.no
Sent: 05. november 2000 00:38
Subject: [nas-mailingliste] Nyoppdaget asteroide passerer nær Jorden

Norsk Astronomisk Selskap - Nyhetstjenesten

ASTEROIDEN 2000 UG11
M. Blythe og kolleger ved Lincoln Laboratory, New Mexico, melder i Minor Planet Electronic Circular 2000-U30 at de har funnet > > > asteroide med rask bevegelse. Det viser seg at asteroiden, som har fått den foreløbige betegnelsen 2000 UG11, vil passere nær Jorden under de første dagene av november. Avstanden er minst 8. november (0.016 astronomiske enheter = 2.4 millioner km), og 1-2 dager tidligere skinner den klarest med en lysstyrke på rundt V = 13.7. Fra Norge kan den sees gjennom større amatørteleskoper på 20-25 cm eller mer frem til natten 7.-8. november. Deretter avtar den raskt i lysstyrke samtidig med at den beveger seg sydover. Småplaneten er liten, dens absolutte (virkelige) lysstyrke på H = 20.8 indikerer en utstrekning på ca. en halv kilometer.

For de som ønsker å observere asteroiden er det laget en detaljert efemeride hvor vi har oppgitt asteroidens posisjoner og lysstyrker for hvert 15. minutt. Den finnes på adressen http://www.astro.uio.no/~bgranslo/asteroid/2000UG11.eph

Merk at asteroiden er et meget aktuelt objekt under Astrofestival 2000. Denne kvelden (5/11) står den bare et par grader fra Jupiter på himmelen!

Med vennlig hilsen Bjørn H. Granslo

Vev-ansvarlig: Hilde Birch
Sist endret: 7. november 2000.