Stavanger Astronomiske Forening

INNHOLD

GAMMELT

LENKER

Besøk Vitensenteret!

Besøk fra 8a, Gautesete skole

Svein Imsland tok imot lærer, elever og foreldre på Byhaugen 18. oktober 2000, og de viste stor interesse for temaet astronomi. Vi fikk et fint kort med hilsen, som er scannet inn.

Tusen takk for at vi fikk komme på besøk
hilsen 8a, Gautesete skole


Vev-ansvarlig: Hilde Birch
Sist endret: 19. oktober 2000.