Organisasjon

  NORSIGs styre består av:
Yngvar Larsen Leder
Ole-Ivar Holthe Nestleder og sekretær
Trygve Eftestøl Kasserer
? Redaktør i NORSIGnalet
Heidi Hindberg NORSIG 2007
Jan Egil Kirkebøweb vedlikehold

Klikk her for å komme i kontakt med styret.

  Rapporter fra generalforsamlinger.
  • Generalforsamling avholdt under NORSIG-2005 i Stavanger.
  • 2004: Avholdt under NORSIG-2004 i Finland.
  • 2003: Se side 3 og 4 i NORSIGnalet nr 3 2003. Avholdt under NORSIG-2003 i Bergen.
  • 2002: Avholdt under NORSIG-2002 på Hurtigruta mellom Tromsø og Trondheim (årsberetning, presentasjon)
  • 2001: Avholdt under NORSIG-2001 i Trondheim.
  • 2000: Avholdt under NORSIG-2000 i Kolmården, Sverige.
  • 1999: Avholdt under NORSIG-99 i Asker.
  • 1998: Avholdt under NORSIG-98 i Danmark.
  • 1997: Avholdt under NORSIG-97 i Tromsø.
  • 1996: Avholdt under NORSIG-96 i Finland.