Hva er NORSIG?

Norsk Forening for Signalbehandling, NORSIGs, er eneste norske og også den ledende nordiske organisasjonen for fagområdet signalbehandling. NORSIGs formål er å være en kanal for utveksling av ideer, problemstillinger, erfaringer o.s.v. mellom medlemmene, mellom medlemmene og verktøyleverandører og mellom akademia og industrielle aktører i Norge.

For å holde medlemmene oppdatert på den internasjonale utviklingen har NORSIG alliert seg med sine nordiske søsterorganisasjoner, samt den norske avdelingen av IEEE og IEEE Signal Processing Society. I samarbeid arrangeres det konferanser og kurs.

NORSIG var initiativtaker til å holde nordiske konferanser innen signalbehandling annet hvert år, der fagfolk i de nordiske landene møtes for å utveksle ideer. I de årene da det ikke er nordiske konferanser, holder NORSIG en norsk konferanse. NORSIG var videre også medarrangør til den syvende IEEE Digital Signal Processing Workshop i Loen, 1996.

For ytterligere å holde medlemmene oppdatert publiserer NORSIG magasinet NORSIGnalet. NORSIGnalet tilbys medlemmene som en del av medlemskapet. Vidar Markhus er NORSIGnalets redaktør. Han kan kontaktes på e-post NORSIGnalet@norsig.no.

NORSIGs aktiviteter er summen av aktivitetene til organisasjonens medlemmer. Det er ikke realistisk å satse på at NORSIGs hjemmesider skal til enhver tid være oppdatert på hvilke oppgaver medlemmene jobber med. Derfor tilbyr NORSIG referanser til flere av de organisasjonene hvor medlemmene jobber.