NORSIGnalet

NORSIG utgir magasinet NORSIGnalet en eller flere ganger i året. Redaktør er Vidar Markhus, som kan kontaktes via våre web-sider, eller e-post: NORSIGnalet@norsig.no.

Gamle utgaver av NORSIGnalet vil bli gjort tilgjengelige via web i PDF-format, ett nummer etter sist utgitte nummer.

  NORSIGnalet
Nummer 1, 2005
- Litt fra NORSIG-2004 i Espoo, Finland
- Automatisering i norsk filetindustri
Nummer 3, 2003
- Litt fra NORSIG-2003 i Bergen
- MammoScan
- Stemningsrapport fra NNSP 2003
- Intro to the Small project
Nummer 2, 2003
- Information theoretical Learning machines
- Mona Lena
- Rapport fra ICA 2003
- Malaysia-ekskursjon
Nummer 1, 2003
- NORSIG-2003
- Livet i Pullman
- Bildestandarder
Nummer 3, 2002
- NORSIG-2002
- Elektroniske pasientjournaler
- Bildestandarder
Nummer 2, 2002
- Norsk talegjenkjenning
- Fremtidens strekkode
- Bildestandarder
Nummer 1, 2002
- Mimo-kanaler i skuddet
- Den normal-inverse Gaussiske sannsynlighetsfordelingen
- Stemningsrapporter fra Aachen, ICA-2001 og signalbehandlingsmiljøet i Oslo
Nummer 4, 2001
- Geologer og medisinere med felles programvare
- NORSIG 2001
- An MPEG seminar report
Nummer 3, 2001
- Hverdagsliv "down under"
- Nytt grunnstoff oppdaget
Nummer 2, 2001
- Multispectral color imaging
- BEATS - Bandwidth Efficient and Adaptive Transmission Schemes for Wireless Communications
- Ett år i Minneapolis
Nummer 1, 2001
- 4. generasjons mobilkommunikasjonssystemer
- Lyse Energis forskningspris til John Håkon Husøy og Sven Ole Aase
Nummer 3, 2000
- Teleportering og kvantekommunikasjon
- EUSIPCO 2000
Nummer 2, 2000
- NORSIG-2000 rapport
- JPEG-2000
- Livet ved Bell Labs
- Torbjorn Eltoft vinner "Year 2000 outstanding paper award"
- Affordable radar in the new millennium
Nummer 1, 2000
- NORSIG-99: report, tutorials, etc.
Nummer 3, 1999
- Flerantennesystemer i radiokommunikasjon
- Color management: Principles and solutions
Nummer 2, 1999
-SIKT - senter for informasjons og kommunikasjonsteknologi
-Rapport fra ICASSP'99
-Rapport fra ISCAS'99
Nummer 1, 1999
-Java - en revolusjon?
-UMTS - Hva er det for noe?
-Fem nye doktorer
-Historien om FAST
-Rapport fra NOKIA
-Rapport fra utenlandsopphold ved Northwestern University
Nummer 3, 1998
-Multimedia Vitenskaper: Status og Utfordringer
-Turbokoding
-ICIP-98
-EUSIPCO-98
Nummer 2, 1998
-NORSIG'98
-Generalforsamling
-Styrets beretning
-Regnskap
-ICASSP'98
-NORSIG'99 call for papers (prelim.)
Nummer 1, 1998
-Dr.studier i Frankrike
-Reisebrev fra Singapore
-Ny spalte: Nøtteknekkeren
-HiS' første sig.pros. disputas
Nummer 2, 1997
-Kompresjon av seismiske data
-Anvendt fysikk ved UiT
Nummer 1, 1997
-Nytt liv i NORSIGnalet

  NORSIGnalet er organ for