Konferanser

NORSIG-konferansen arrangeres nå årlig, som Norsk Symposium i Signalbehandling i oddetallsår og som Nordic Signal Processing Symposium i partallsår. I tillegg bidrar også NORSIG til andre konferanser og workshops i samarbeid med andre organisasjoner.

  Kommende symposier
  2001-2004
  1994-2000
  1987-1993